25 novembre 2009: Els feminicidis no s'aturen. Eines per a l'anàlisi.

Ubicació

Els feminicidis a l’Estat Espanyol no s’aturen. A Catalunya tampoc. Des de l'any 2000 i fins al que portem del 2009 més de 800 dones han estat assasinades pel seu marit, company, exmarit, excompany, fill…A Catalunya el 2008 hi va haver 16 feminicidis, 6 més que l’any anterior. Les dones assassinades tenien en comú ser dones i que un home, proper afectivament, es creia amb el dret de decidir sobre el seu cos i la seva vida fins al punt de matar-les a ganivetades, a cops o a trets, entre d’altres formes, la gran majoria acarnissades i brutals.
Des del 2000 fins el 2008 s'han produït 768 feminicidis a l’Estat Espanyol, dels quals 120 han estat a Catalunya, un 15,62% del total. Massa dones amb noms i cognoms que ja no estan entre nosaltres. Des del 2000 la situació no ha millorat, ans al contrari, es manté estable i sembla augmentar.
En la majoria de casos l’assassí era la seva parella, marit en un 32’94% i company en un 25,91%. Però també són molts els casos en que l’excompany (11.20%) i l’exmarit(6.25%), ha matat a la seva exparella. Finalment hi ha altres casos en que l’assassí és el fill, el pare, el germà, un parent, un client o un conegut. Gairebé en un 6% dels casos totals el fill ha matat a la seva mare.
La forma d’assassinar més comuna ha estat a ganivetades o objectes punxants, en un 44.79% del casos, seguida de l’assassinat a cops en un 16.41% dels casos, l’estrangulament en un 11.98% i amb una arma de foc en un 11.59%. També hi ha casos en que l’home ha calat foc a la dona, l’ha atropellada o l’ha llençat per la finestra, entre d’altres.
Per mesos de l’any no hi ha massa variació, tot i que al maig i a l’agost augmenten lleugerament. Per Nadal, la violencia contra les dones tampoc s’atura.
Tot i que hi ha casos a totes les edats, però és sobretot entre els 20 i els 40 anys de les dones quan es produeixen la majoria de casos (51%). Això vol dir que coincideix en les edats en que tenen fills i per això, els assassins també deixen un munt de fills sense mare, amb les conseqüències que això comporta per el seu futur. En alguns dels casos, a més, els fills han presenciat l’assassinat i, fins i tot, han resultat ferits o morts.
Finalment, i val a dir, en molts casos l’home es suïcida o intenta suicidar-se després de l’agressió.
Els feminicidis afecten tant a dones autòctones com immigrants i els assassinas són homes tant autòctons com immigrants. De totes maneres caldria un nou treball de recerca per establir conclusions en termes relatius.
A més, i per acabar, hi ha massa casos en que hi havia una ordre d’allunyament, denúncies prèvies, ni que haguessin estat retirades, i antecendents de maltractaments per part de l’agressor. Per tant, es podrien haver evitat moltes morts. Això mostra, encara, que la sensibilització de la societat no és encara suficient i, sobretot, que el compromís i voluntat política d'evitar-ho és fatalment limitada. L’elevat nombre de feminicidis i la tendència a l’alça que s’ha mostrat n’és una evidència, i això només n’és la punta de l’iceberg.

Podeu continuar la vostra pròpia recerca i anàlisi. A través de la visualització podeu anar-vos fent preguntes i buscant respostes en la informació recollida. Aneu aquí:

http://nualart.com/area/d/?q=node/4

nota: Les visualitzacions de "feminicidis" mostren la violència contra les
dones amb resultat de mort des del 2000 a l'estat espanyol d'una forma
senzilla, entenedora i inquietant.
Les dades es poden visualitzar segons els paràmetres següents: any de la
mort, mes de la mort, Comunitat Autònoma de residència de la víctima, grup
d'edat de la víctima, tipus de violencia, parentiu de l'assassí i arma
mortal utilitzada.
Una vegada visualitzats els pictogrames es pot ampliar la informació sobre
cada cas situant-se sobre cada casella i visualitzant la descripció del cas
que sorgeix a la pantalla.
Les visualitzacions de les violències contra les dones han perseguit
l'objectiu de recollir la informació existent sobre feminicidis a l'Estat
Espanyol i generar visualitzacions per tal de facilitar la difusió i
sensibilització de la població sobre l'abast de les violència que pateixen
les dones en la nostra societat i a la vegada fomentar l’ús de les eines de
visualització en formats lliures, interactius i fàcilment redistribuibles a
partir d’una recerca social activista.

més info: www.riereta.net Mira també:
http://nualart.com/area/d/?q=node/4