No us perdeu el GlitxBitx v.2 !

Ubicació

No us perdeu el GlitxBitx v.2 !
Una Jam de coneixements per aprendre noves eines soft hard i wet del paradigma Glitx (Glitch)* on totes les particpants són talleristes.

Editeu continguts a:
http://glitxbitx.hotglue.me

Dia 24 Nov // 18h a 22h // Sala Plató Hangar

pd >> Reenvieu a qui penseu que li pugui interessar + i difoneu pel TW pliz

*Avís per a despistades > Glitch o estètica de l'error, és el fenòmen emergent dels errors maquínics (hard+soft) i humans (wet).
Un comportament no esperat ++ la dissidència de la expectativa ++ Desobeying expectations ++ Una alteración de lo previsible.++
Quan les màquines i els cossos se subleven als codis preestablerts i a les programacions conduïdes. ++ Errors as transforming engines

____________________- - --- --_---__---
http://glitxbitx.hotglue.me
Amb el suport de MinipimerTv

||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||
¦¦¦¦¦¦||||||¦¦¦|||¦¦||¦¦¦||¦¦|||||||||||||||||¦¦¦¦¦|||||||||¦¦¦¦|||||||||||||||||||||||||||||||||||||¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦||||||||||||¦¦¦||¦¦¦||¦¦|||||||||||||

                    _awwmmmmgwas.                            .awm¦¦ga.      
                 sw¦¦¦WW¦¦¦¦¦¦¦¦¦mw,                        sm¦W¦¦¦WW¦c     
              .a¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦m/                     jW¦¦¦¦¦¦¦¦¦WL    
             a¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦g,                  jW¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦L   
           <m¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦g,               .¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,  
          j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,              j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦k  
        .w¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦c             m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. 
       _m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦L           .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W; 
      .m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦L          :¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦(.
      j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦c         :¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦( 
     j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦,         ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦`:
    ]W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,        4¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦D:.
   .¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦W¦L        )¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦[.:
   jWW¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,        4¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦D-:.
  .¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦k        -$¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@':..
  j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦/        -$¦¦¦¦¦¦¦¦¦@'::..
 .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦k         .?$¦¦¦¦¦@!.-:.. 
 ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦VT??TTV¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@???$¦¦¦¦¦¦,        ..:+"?!~.:-:..  
 m¦¦¦¦¦¦¦D"::.::..:-?$¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦P-:::-4W¦¦¦¦[          .:::.::--..   
.¦¦¦¦¦¦@^:::::.:.:.::.?$¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦W¦D---.--.4¦¦¦¦k.          ...:.:...    
]W¦¦¦¦P.::.:..... ....--$¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[-:... .)¦¦¦¦¦.             .         
jW¦¦¦f.:-.-.          ..-4¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(...    -¦¦¦¦¦;.                      
j¦¦¦F.:-..              ..4¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦(..     =¦¦¦¦¦[                       
m¦¦E.:.-.                 :W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦L:      jW¦¦¦¦f.                      
¦¦¦'::..                  .)¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦c     _¦W¦¦¦¦f.                      
¦WF::..                     $W¦¦¦¦¦¦¦¦¦Wa, _a¦W¦¦¦¦¦k.                      
¦¦':..                      ]W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦WW¦¦¦¦¦¦k..  _ymw,              
¦@.:.                        ¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f.. .¦W¦¦m              
Wf.-.                        4¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f:. ]W¦¦¦¦>             
d[..                         j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦[.. )W¦¦¦¦(             
j(..                         ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(..  WW¦¦@ .            
];..                         ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦:..  -9HT`::            
=(.                          ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B.-    ...::.            
 [                           j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦Wf:..    .::..            
 `.                          j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦(..      ...             
 :                           ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@.:.                      
   .                        ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Wf.:                       
                            d¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@`:.                       
                           <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦[-:.                       
   .                      .m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@ :.                        
    :                     j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W(::.                        
    ->                   j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦¦¦F.-.                         
     +a                .w¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦P-:-.                         
      ]g,             <m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@`::.                          
       ]¦w,.       .<y¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦W¦W'::..                          
        ]¦¦¦waasaww¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦@'::..                           
         )¦W¦¦WWWWW¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦WP`:.:.                            
         .-$¦¦¦¦¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦WF.:-:.                             
          ..?¦W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦D^.:.:.                              
           ..-9W¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦D".:-:..                               
             -.-?$¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦V":::.:.                                 
              .-:.+?9WW¦¦¦¦¦¦¦¦BT!`-::.:..                                  
                ..:-:.-+"!!"!~-.-.::.:..                                    
                  ...::::..:.::::--...                                      
                     ....-:.:...... .                                       
                           . . .