Manifest

una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política

un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions...

llegir més | en | es | fr

¡Conectadas por una red libre de violencia!

10th International Interdisciplinary Congress on Women
New Frontiers: Dares and Advancements
Equality: No Utopia
Universidad Complutense de Madrid. 3 - 9 July, 2008

The Politics and Practice of Contemporary Feminism Across Academic
and Activist Communities

A conference hosted by the Graduate Consortium in Women's Studies at
the Massachusetts Institute of Technology.

March 23 -24, 2007
Stata Center, MIT Campus
Cambridge, MA

Submission Deadline is February 16, 2007.  Spread the word!

Conference is *FREE* and open to the public.  To register, please
email gcws@mit.edu <mailto:gcws@mit.edu>

HEM PRES LA RADIO/PLAYROOMGIRL
http://hempreslaradio.net/playroomgirl.php

Aprén editant i emetent amb PacaProductions
Aprende editando y emitiendo con PacaProductions

Taller d' edició de so /de edición de sonido: 28 de noviembre/ 19:00 a 22:00/ Centro de Arte Santa Mónica/ Barcelona
Taller de webcasting: 29 de novembre/ 19:00 a 22:00/ Centro de Arte Santa Mónica/ Barcelona

Per apuntarse a: radiopaca@hempreslaradio.net

La II Trobada Estatal de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores: 'Per comunicar amb una altra mirada', va reunir a Barcelona els dies 10, 11 i 12 de Novembre a més de 120 dones de l'Estat Espanyol, Europa i Llatinoamérica.

Netlach neix l'any 2005 com un esdeveniment interdisciplinar i divulgatiu sobre la cultura digital. ¿Quins horitzons obre la revolució digital per a les prà ctiques artístiques? ¿Com afecten les eines d' auto-edició com el blog o el podcasting als medis de comunicació tradicionals?

ACSUR celebra del 25 al 28 d' octubre a Barcelona el seminari "Experiències de treball amb perspectiva de gènere", que reuneix a organitzacions de dones com Le monde selon les femmes (Bélgica), Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Argentina), CONAFED (República Democrà tica del Congo) i GRAAL (Portugal). L'objectiu és fomentar el treball en xarxa, l'intercanvi i la sistematització d'experiències en relació a la perspectiva de gènere i analitzar com aquest enfocament s'implementa a les intervencions de desenvolupament.

El Projecte RAAC es centra en temes de sensibilització de la opinió pública europea, llatinoamericana i africana en relació a qüestions de gènere i desenvolupament. El principal objectiu d'aquest programa es basa en la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les activitats de sensibilització, educació per al desenvolupament i cooperació internacional, així com en les polítiques desenvolupades a diferents à mbits.

Sulamita García Chicas Linux Brasil: // El Programari lliure és una cosa per a mascles?