Biblio

Notícies

Autor Títol Tipus [ Any(Asc)]
Filtres: Autor és eurostat  [Reinitzia tots els filtres]
2008
The life of women and men in Europe. Statistics portrait., eurostat , http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-EN.PDF, p.252, (2008)