Divendres 17 de setembre: Diàleg sobre la catalogació de la violència de gènere com a delicte greu d’abast transfronterer a la UE

Notícies

dades de l'acte més una má amb una valança
16.09.2021 - 11:50
vídeo
Àmbits Temàtics: 

Amb motiu del debat i votació durant la plenària del 13-16 de setembre de l’informe d’iniciativa legislativa per demanar que es catalogui la violència de gènere com un delicte greu d’abast transfronterer a la UE, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona organitza un diàleg el divendres 17 de setembre a les 12h00 amb la co-ponent del text  Diana Riba (Verds/ALE) i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge. La directora de La Marea, la periodista Magda Bandera, presentarà i moderarà l’acte. La trobada es podrà seguir per streaming a youtube.com/ParlamentEuropeu

L’acte tindrà lloc a l’Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona, de les 12h00 a les 13h15. Atenent a les mesures sanitàries per la Covid-19 l’esdeveniment es podrà seguir únicament en directe a través de les xarxes socials de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. 

La violència masclista com a nova àrea de delicte transfronterer a la UE 

El 14 de juliol va ser aprovat per les comissions de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior i de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere el projecte d’informe d’iniciativa legislativa (2021/2035) amb recomanacions a la Comissió Europea sobre la definició de la violència de gènere com a nou àmbit delictiu a nivell paneuropeu d’acord amb l’article 83, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que estableix les normes mínimes relatives a la definició de les infraccions penals i de les sancions en àmbits delictius d’especial gravetat i amb dimensió transfronterera derivada del caràcter o de les repercussions de les infraccions o d’una necessitat particular de combatre-les segons criteris comuns. Les co-ponents d’aquest text són les eurodiputades Malin Björk (GUE/NGL) i Diana Riba (Verds/ALE).

L’informe demana polítiques i lleis que protegeixin les víctimes de violència i discriminació basada en el gènere, incloent, a més de la dirigida a dones i nenes, les que ataquen les persones LGTBIQ+. L’esborrany d’informe denuncia el feminicidi com la forma més extrema de violència de gènere contra dones i nenes, i afegeix també que la prohibició de l’avortament legal i segur és, també, una manera de violència.  

Segons l’informe, la violència de gènere té efectes greus sobre les víctimes a nivell personal, social, econòmic i democràtic, i destaca que la pandèmia de Covid-19 ha empitjorat aquestes conseqüències. Per tot plegat, l’informe demana a la Comissió Europea que s’elabori una legislació específica per combatre la violència de gènere, amb propostes com mesures de prevenció a través de l’educació, serveis de suport i reparació a les víctimes, la lluita contra la discriminació a les persones LGTBIQ+ i la protecció dels menors d’edat en els règims de visites i custòdia quan es dona un cas de violència de gènere. 

Debat en comissió parlamentària 

Durant el debat en comissió parlamentària, l’eurodiputada i co-ponent de l’informe Diana Riba (Verds/ALE) va assegurar que "afegir la violència masclista al llistat d’eurocrims asseguraria definicions jurídiques i estàndards comuns per prevenir i combatre aquesta qüestió. També serviria com a base legal per a una directiva holística, inclusiva i eficaç sobre la violència de gènere. En un moment en què som testimonis de l’increment dels atacs cada vegada més ben organitzats contra la igualtat de gènere i els drets de les dones, la resposta del Parlament Europeu ha estat clara. Ara esperem que la Comissió i el Consell estaran a l’alçada del repte".

Programa de l'acte

 • 12.00 h – Benvinguda càrrec del Sr. Sergi Barrera, cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
 • 12.05 h – Presentació-diàleg sobre la catalogació de la violència de gènere com a delicte greu d’abast transfronterer a la UE, a càrrec de:
   
  • Sra. Tània Verge i Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes
  • Sra. Diana Riba i Giner, eurodiputada           
   Moderadora: Sra. Magda Bandera i Conejo, directora de La Marea
 • 12.40 h – Intervenció a càrrec de la Sra. Laia Rosich i Solé, directora general per a l'Eradicació de les Violències Masclistes
 • 12.45 h – Diàleg obert amb el públic presencial a la sala
 • 13.00 h – Fi de l’acte