El 100 x 100 del talent>>>És important aprofitar el talent de les dones en el sector TIC

Notícies

02.12.2020 - 12:11
Àmbits Temàtics: 
Àmbits de Treball: 

El 100 x 100 del talent

 

El 100x100 del talent és el títol del butlletí e-indústria que es va quedar a les portes de sortir el mes de març de 2020 i que ara us fem a mans. Res del que s'havia escrit ha perdut vigència i és per això que hem decidit publicar-lo pels volts del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Són dies assenyalats que any rere any ens recorden que encara hem de seguir reivindicant la igualtat i l'equitat i que ni el talent, ni l'esforç ni la capacitat de superació tenen gènere. Entre d'altres hi ha participat una membra de Donestech.

 

Núria Vergés: És important aprofitar el talent de les dones en el sector TIC

Núria Vergés, membre de la Col·lectiva Donestech i Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona

Núria Vergés, membre de la Col·lectiva Donestech i Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona

La participació de les dones facilita noves inclusions, incrementa la diversitat, així com les possibilitats de negoci i innovació en el sector TIC.

 

La importància i necessitat d’incrementar la presencia de les dones en el sector TIC ja és reconeguda des de diversos àmbits, a més del legal i de l’industrial. La demanda de professionals TIC és creixent, a casa nostra i a nivell global, i es tracta d’un sector en progrés, prestigiat i transversal a qualsevol tipus d’activitat. Les dones ja són la majoria de persones altament qualificades que es graduen a les universitats. Per tant, també han de poder desenvolupar el seu talent en el sector TIC. És de justícia que les dones i altres col·lectivitats tradicionalment excloses contribueixin a les TIC en igualtat.

La participació de les dones facilita noves inclusions, incrementa la diversitat, així com les possibilitats de negoci i innovació en el sector TIC. És sabut que una major diversitat, sobretot en llocs de direcció, comporta una disminució de riscos i desigualtats, millores en els processos de decisió, de resultats i del potencial de creativitat i innovació. Quan altres mirades observen una qüestió, és més possible que arribin a noves o diferents solucions de les de sempre. Això també possibilita el desenvolupament de les tecnologies centrades en la sostenibilitat de la vida o la millora de la societat en el seu conjunt. Sent així, s’incrementarien els seus impactes i les TIC resultarien més útils per cobrir noves necessitats i desitjos que, a la vegada, generarien nous productes i empreses responsables per a donar-hi resposta.

Si reconeixem la importància d’incrementar el nombre de dones en el sector, el repte que ara tenim al davant és com aconseguir-ho. Fa temps que s’investiga i es treballa en aquest sentit i podem mostrar alguns resultats que han funcionat en diverses empreses i contextos. Així, amb la col·lectiva DONESTECH i el projecte GENTALENT, presenten en 10 punts, com atraure i incorporar dones en l'empresa TIC: (1) mostrar sensibilitat de gènere, (2) diversificar els canals i perfils de reclutament, (3) valorar un ventall ample de competències, (4) incorporar perfils no tecnològics, (5) calen bones condicions laborals i que siguin visibles des de l’inici, (6) una negociació salarial amb perspectiva de gènere, (7) oferir projecte, estabilitat i perspectives, (8) oferir tasques variades i amb sentit, (9) assegurar les possibilitats de conciliació i coresponsabilitat i (10) fomentar la recomanació i esponsorització de dones.

Aquestes només són algunes de les recomanacions que us fem a partir d’experiències ja desenvolupades per altres empreses i que funcionen. D’exemples concrets encara n’hi ha molts més, el que faltaria ara és la ferma voluntat de dur-ho a terme. Ens hi posem?

 

Dra. Núria Vergés Bosch

Col·lectiva Donestech i Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona

 

Boletín: e-Indústria
Número de boletín: N.12 - El 100 x 100 del talent (novembre 2020)