Mallorca té nom de dona

Notícies

logo
06.01.2019 - 13:34

Els carrers de Mallorca són plens de noms de grans homes, polítics, escriptors, guerrers, sants.... Sembla que només hi hagi homes que han fet grans coses. I no és cert, la realitat és plena de dones que han de ser models per a les dones de l’illa i és positiu que hi hagi referències femenines, tant per a nosaltres com per a les generacions futures. A l’imaginari col·lectiu hi han de figurar totes aquestes dones que han fet aportacions a la història de Mallorca i que han estat ocultes. Es tracta de donar a conèixer ciutadanes rellevants als seus veïns més propers.

Es diu que "Allò que no s'anomena, no existeix". Amb la iniciativa «Mallorca té nom de dona» es vol donar visibilitat a l’aportació, sovint menyspreada o oblidada, de les dones als diferents àmbits socials i culturals (ciències, arts, esports, etc.), sensibilitzant a la societat civil i les institucions.

Amb aquesta iniciativa es vol col·laborar amb tots els municipis de Mallorca, dissenyant accions anualment que van des d’assignar noms de dones a carrers, places, camins i altres espais públics, a elaborar materials divulgatius sobre dones referents lligades a la història i cultura local dels municipis. L’objectiu és que aquesta campanya «Mallorca té nom de dona» doni els seus fruits a tots els municipis de Mallorca, amb un sentit global que abasti tot el territori de l’illa.

Figures destacades

Catalina Homar

 

Clara Hammerl

 

Margalida Jofre

 

Dorothea Minola Alice Bate

 

Gabellines

 

Sabateres