Vistes i no vistes. Dones i mitjans de comunicació - 2007

Notícies

09.03.2007 - 12:45
Àmbits Temàtics: 
Àmbits de Treball: 

Proposta de sessions de cinefòrum, xerrades i conferències, durant tot l'any 2007, sobre dones i mitjans de comunicació. Tots els films estan disponibles en vídeo amb drets d'exhibició pública i/o en 35 mm.
Per a consultar el programa: http://www.dracmagic.cat/Vistes_no_vistes/Vistes07.html

Xerrades:

El món vist per les dones
Quin tipus de mirades tenen les dones envers el món actual i els conflictes contemporanis?

Dones i publicitat
Exposició de les principals funcions atribuïdes a les dones en la publicitat, tant en relació al seu cos com al seu paper de consumidores. Uns arquetips inamovibles?

Mirades que maten. La violència contra les dones en els mitjans de comunicació audiovisual
A través de l’anàlisi de diverses representacions audiovisuals mostrarem els mecanismes de perpetuació i legitimació dels valors que justifiquen la violència contra les dones. Espectacle o denúncia?

Dones i cinema: el melodrama
Anàlisi del melodrama per veure com s’ha construït un tipus de feminitat basada en la victimització i en la submissió als valors imposats per l’autoritat patriarcal. Quin sentiment s’atribueix a les dones?

Dones i mitjans de comunicació
Anàlisi de la presència de les dones en els mitjans de comunicació. Quin protagonisme hi tenen les dones? Quina informació ens donen? Com hi apareixen?