Accés i ús de les TIC per part de les dones a Catalunya: diagnòstic de la situació i iniciatives de suport

Notícies

TítolAccés i ús de les TIC per part de les dones a Catalunya: diagnòstic de la situació i iniciatives de suport
Tipus de publicacióText
FormatWorking Paper
AutoriaClua, Anna, Díez Mercé, sabel Fernandez Maria, and Ferrà José Joaquín Blasco; Teresa
Any de publicació2006
Lloc de publicacióInstitut de la Comunicació Autónoma de Barcelona. Bellaterra
Suportelectrònic
Llenguatgecatalà
Tipus de llicènciano especifica
Sinopsi

La perspectiva de gènere en els estudis de comunicació s'ha centrat especialment en dos aspectes. D'una banda, des d'una vessant sociològica, s'ha analitzat la presència de dones i homes a la professió periodística, tenint en compte qüestions com ara la seva posició jeràrquica a les redaccions, les condicions laborals i retributives, o com la presència o absència de professionals d'un dels dos sexes determina la selecció i el tractament dels temes de l'agenda mediàtica. D'una altra banda, la perspectiva de gènere ha tingut en compte l'anàlisi de les rutines productives en l'elaboració de la informació periodística, així com els criteris de redacció i d'estil, per posar de manifest les múltiples dimensions del tractament discriminatori per raó de sexe en la informació: invisibilització, tractament asimètric, estereotips...

La recerca "Accés i ús de les TIC per part de les dones a Catalunya: diagnòstic de la situació i iniciatives de suport" explora un terreny d'investigació encara molt verge en el nostre entorn més proper. Es tracta d'incorporar la perspectiva de gènere en l'estudi de l'ús social de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El projecte s'ha emmarcat en un conveni signat entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació -Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya- i l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'equip que l'ha portat a terme està integrat per Anna Clua, Mercè Díez, Isabel Fernández Alonso, Ximo Blasco i Teresa Ferré.

L'objecte d'estudi de la present recerca ha estat l'anàlisi de quin és l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part de les dones a Catalunya i l'ús que en fan. Per tal d'acotar aquest objecte d'estudi, el projecte es va plantejar fer una aproximació a aquesta qüestió en diferents fases. Aquest treball, doncs, és el resultat d'una primera fase de la recerca, que es plantejava els següents objectius:

a) Fer una aproximació a l'estat de la qüestió pel que fa a l'accés i l'ús de les TIC per part de les dones a Catalunya mitjançant la sistematització de les dades disperses d'estudis precedents.
b) Analitzar la situació actual de les accions de promoció de l'ús de les TIC per part de les dones mitjançant l'elaboració d'un recull d'iniciatives que s'estiguin portant a terme en l'àmbit català, tant públiques com de la societat civil.

Paraules clausdones; TICs; usos; accès